Privacyverklaring AVM Moment Design

 

De nieuwe privacywet, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), gaat 25 mei 2018 van kracht en vraagt van iedere ondernemer het een en ander. Ook van ons. Hoe werkt dat precies? En hoe hebben wij het getackeld.

Algemene informatie

Bedrijven en organisaties, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. GDPR (General Data Protection Regulation) op zijn Engels. De nieuwe wet verwacht van bedrijven om actief veel stappen te ondernemen op het gebied van privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Zo ook van AVM Moment Design. Daarvoor moeten wij samen met onze klanten en leveranciers een privacyverklaring aangaan. Dit om de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), de Nederlandse privacytoezichthouder, bij controle goed te kunnen informeren.

AVM Moment Design – AVG

Wij nemen de bescherming van ieders gegevens serieus en nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast de privacyverklaring maken wij ook op onze website attent wat we wel en niet bewaren. Het is allemaal even wat gedoe en administratie, maar het is wel fijn als het allemaal weer goed geregeld is!

Vragen over AVG?

Binnen AVM Moment is Gerben Starink ons aanspreekpunt op dit vlak. Hij kan je informeren over hoe wij zaken geregeld hebben als het om jouw privacy gaat. Ook als je technische zaken omtrent de privacy nog moet regelen kunnen wij je wellicht bijstaan. Wij zijn niet alleen designers maar ook coders en bouwers en snappen de achterliggende vraagstukken.