Bij een fusie of overname komt veel kijken. Heldere keuzes in je visuele identiteit helpen bij een nieuwe koers.

Een fusie, een reorganisatie of een overname is niet iets lichtzinnigs. Het is een spannend traject met veel betrokken (stakeholders). De communicatie omtrent de veranderingen weegt zwaar in dit proces, om alles in goede banen te leiden en om het tot een succes te maken. Heldere communicatie, een duidelijke (visuele) identiteit en een eenduidig beleid is wat zo’n traject vraagt.

Een nieuwe (visuele) identiteit

Het vaststellen van de identiteit en de ontwikkeling daarvan in een merk, huisstijl of campagne doet AVM Moment Design altijd in een intensieve samenwerking met de opdrachtgever. Interactie in optima forma. Wij kunnen je bijstaan in dit traject en laten je graag onze werkwijze zien. Onze expertise zit in het samen formuleren van de kernboodschap, de interne en externe communicatie opzetten en bovenal vormgeven, het adviseren van het management over de te nemen stappen. Soms zijn het de kleine dingen die juist een grote impact hebben.

Wetenswaardigheden

38% van alle fusies en overnames wordt geleid vanuit MAR/COM

Meest belangrijke onderwerpen in fusies en overnames:

  1. communicatie
  2. potentiële cultuurverschillen
  3. personeels materiaal
  4. omzet

Veelgestelde vragen over fusies en overnames

Op basis van onze ervaring met verschillende projecten zijn er een aantal terugkerende vragen die klanten aan ons stellen. Onderstaand treft u de meest gestelde vragen aan.

Waarom zouden we een nieuwe naam willen?

Bij een fusie van verschillende organisaties wordt vaak de visie/mission statement van de nieuwe organisatie opnieuw vastgesteld. Daarnaast is het goed dat de werknemers van de verschillende organisaties zich hierin kunnen herkennen. Om dan te beginnen met een schone lei is ook een nieuwe naamgeving dan wenselijk.

We zijn al verschillende keren gefuseerd: hoe kunnen we een nieuwe fusie communiceren aan het personeel?

Een fusie of overname moet goed en tijdig worden gecommuniceerd waarin een helder en duidelijk traject wordt doorlopen. Puinruimen: alle negatieve emoties opruimen (slecht weer gesprekken, ontslagen enz.). Opbouwen: vanuit een schone lei beginnen met het opbouwen van een nieuwe sterke identiteit met heldere doelstellingen focus.

Welke problemen zouden er kunnen ontstaan bij een fusering of overname als het gaat om corporate identity en communicatiemiddelen?

De schaalvergroting kan de communicatie en de middelen daarvoor onbeheersbaar maken. Zeker op ICT-gebied kan dit tot wildgroei leiden. Goed huisstijlmanagement is dan onontbeerlijk.

Een nieuwe naam: wat zijn de voor- en nadelen?

Een nieuwe huisstijl zal een nieuwe hoofdstuk inluiden van het bedrijf. De introductie van een nieuwe naam kost geld. Het betekent een zorgvuldige weloverwogen investering in marktbekendheid. Een nieuwe naam betekent ook nieuw elan en een nieuwe start en samen verder in een nieuwe onderneming.

Hoe kan er een goede huisstijl ontstaan waar meerdere partijen achter kunnen staan?

Een huisstijl die niet door een breed draagvlak binnen de organisatie gedragen wordt is geen goede investering. Belangrijk is dat bij de ontwikkeling van de huisstijl medewerkers van het bedrijf betrokken zijn. Middels brainstormsessies met een ‘huisstijlteam’ worden de uitgangspunten van de huisstijl vastgesteld.

Daarmee worden de leden van zo’n huisstijlteam in feite de vergenwoordigers van de huisstijl binnen de organisatie. Ondersteund met presentaties over het gebruik van de huisstijl zorgen zij voor een breed draagvlak voor de huisstijl en een succesvolle introductie.

Ik zoek een partij die ervaring heeft met de ontwikkeling van een corporate identity en huisstijl bij fusies en overnames.

De ontwerpers van AVM Moment Design hebben veel ervaring in verschillende sectoren in het ontwikkelen van een corporate identity en een huisstijl bij fusies en overnames. We doen dit veelal in samenwerking met specialisten in management en marketingstrategie.

Geïnspireerd om met ons samen te werken?

Wil je meer informatie over onze producten en diensten of gewoon even sparren over jouw positionering of communicatievraag? Neem dan contact op met Sanja Lucardie. Zij helpt je graag verder.