Onze klant op het podium: Atradius Credit Insurance

Project: Brand Awareness Research

We hebben de eer met veel bijzondere klanten te werken. Een daarvan is Atradius Credit Insurance. Marktleider op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso en een van de grootste mondiale spelers in dit vakgebied. Van oudsher (1925) een vertrouwd en succesvol bedrijf in Nederland. Wij hebben net weer een prachtig project afgerond: een internationaal Brand Awareness Research. Tijd voor een goed gesprek. Wij spreken Olivier de Groot, head of marketing communications.

Voor veel mensen is kredietverzekering (credit insurance) wellicht nog een lastig begrip. Kan je kort vertellen wat Atradius voor haar klanten betekent?

Een kredietverzekering kun je het makkelijkste vertalen in een debiteurenverzekering. Oftewel: een verzekering die een bedrijf afsluit tegen het risico van niet betalende klanten. Vaak wordt een factuur pas voldaan na levering (op krediet), vandaar de term kredietverzekering.

Wat ervaar jij als de grootste uitdaging als marketeer in de b2b markt?

Duidelijk de ‘digitalisatie’ van interne en externe stromen op allerlei gebied. Dat kan bedrijfsmatig zijn (processen), maar ook acquisitie, klantenbeheer, financiële administratie of inkoop. Niet alleen zijn er verschillen in company maturity, maar ook komen er nieuwe en jongere generaties werknemers aan. Er gaat dus een boel veranderen, en tegelijk.

‘Continue verbetering, innovatie en ‘de mens centraal’ stellen, zitten Atradius in het bloed.’

We hebben samen een Brand Awareness Research gedaan. Waarom was het voor jou belangrijk dat dat nu gebeurde?

Omdat Atradius graag wil weten hoe wij nu – en in het licht van de bovengestelde vraag – maar zeker ook in de toekomst gepercipieerd worden door de buitenwacht. Als bedrijf wil je toch proberen ontwikkelingen nauwkeurig te volgen of liefst vóór te zijn.

Atradius is een mondiale speler. Dit onderzoek heeft zich met name gericht op de Europese markt. Is dat een bewuste keuze?

Ja, omdat die markt overzichtelijk is, maar ook omdat we de resultaten van de Brand Awareness survey konden vergelijken met eerdere onderzoeken – in diezelfde landen. Al waren die onderzoeken gedateerd, waren het prettige parameters.

‘Goede en prettige relaties worden steeds belangrijker, zeker in een tijd van big data en chatbots.’

Wat is voor Atradius belangrijk om terug te zien in het onderzoek? Op welke kernwaardes zou je goed willen scoren?

Het merk van een bedrijf kan een balanswaarde tot 30% (asset) vertegenwoordigen. Het is dus van belang dat je je merk en merkwaardes intern en extern actueel houdt. Belangrijk is dan te weten of je ‘merkpersoonlijkheid’ nog wel strookt met wie je als bedrijf wilt zijn tegenover hoe je wordt waargenomen. Zeker bij veranderende trends, innovaties, technologische ontwikkelingen en klantverwachtingen moet je proactief en dicht op de bal blijven spelen. Eén van de belangrijkste aspecten, vindt Atradius de relatie met de klant. Wij zijn niet alleen maar een verzekeraar, maar helpen ook bij de groei van onze klanten en het vinden van geschikte (kredietwaardige) klanten. Een hechte samenwerking is dus essentieel. Goede en prettige relaties worden steeds belangrijker, zeker in een tijd van big data en chatbots.

‘AVM Moment heeft uitstekend werk verricht in alle aspecten van het onderzoek.’

Ben je gerust dit onderzoek te presenteren en verder de organisatie in te zetten?’

Absoluut, onder andere weer door de fijne en professionele samenwerking met jullie. AVM Moment heeft uitstekend werk verricht in alle aspecten van het onderzoek. Zoals het op zich nemen van de algehele projectcoördinatie, het formuleren van de zeer relevante vragen voor de surveys en het vormgeven van het design van de uiteindelijke presentatie. Daar kunnen wij echt wat mee. Fijn om met zo’n allround partij samen te werken.

Wat zijn de ambities van Atradius voor de komende tijd waarover je al meer kan vertellen?

Continue verbetering, innovatie en ‘de mens centraal’ stellen, zitten Atradius in het bloed. Dat is geen leeg cliché, maar onderdeel van ons karakter. Wie we zijn, hoe we denken en doen. Daarbij zijn wij gewend ons proactief aan te passen aan veranderende (economische) marktomstandigheden of technologische ontwikkelingen. Die ambitie zullen wij altijd blijven houden.