Algemene voorwaarden AVM Moment Design

 

In de algemene voorwaarden staat wat een klant van AVM Moment Design mag verwachten en wat AVM Moment Design van een klant mag verwachten. Denk hierbij aan de rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten, hoe een product of dienst wordt geleverd en binnen welke termijn, garantiebepalingen en hoe de klachtenafhandeling is geregeld. Zo is de werkrelatie vooraf duidelijk en zijn er geen verrassingen achteraf.

Op al onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam  en/of te downloaden via onze website.